Zapraszamy serdecznie do dzielenia się swoimi talentami z podopiecznymi naszych projektów. Prowadzimy wolontariat na Klinice, organizujemy Zbiórki Publiczne i wydarzenia takie jak koncerty i konferencje. Potrzebujemy również wolontariuszy, którzy zaangażują się w działania Grupy Wsparcia.  Aby zostać naszym wolontariuszem potrzebne są chęci i spełnienie kilku warunków.Początkowo przeprowadzamy szkolenia dla osób zgłaszających się po raz pierwszy poświęcone problematyce HIV/AIDS oraz specyfice pracy w środowisku osób zakaźonych. Następnie kandydat na wolontariusza pracuje przy organizacji Zbiórek Publicznych, koncertów, konferencji lub pozyskiwaniu sponsorów.

Po tym etapie każdy z wolontariuszy może znaleźć obszar działań, w których najlepiej się realizuje. Może pozostać przy realizacji wymienionych powyżej ważnych działań lub zacząć odwiedzać pacjentów Kliniki Chorób Zakaźnych czy uczęszczać i realizować swoje pomysły w ramach Grupy Wsparcia.

Wszystkie osoby chętne serdecznie zapraszamy. Oferujemy umowę wolontariacką, sympatyczną atmosferę oraz możliwość realizacji autorskich programów.


             Skontaktuj się z nami